AJEDREZ TORNEOS
/

 

 


NORMATIVA FASE PRÈVIA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS DEL 2018 -ZONA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

1.    Categories

·      Prebenjamí o Sub-8    (nascuts a partir de l’any 2010 en davant)

·      Benjamí o Sub-10       (nascuts a partir de l’any 2008 i 2009)

·      Aleví o Sub-12           (nascuts a partir de l’any 2006 i 2007)

·      Infantil o Sub-14        (nascuts a partir de l’any 2004 i 2005)

·      Cadet o Sub-16           (nascuts a partir de l’any 2002 i 2003)

·      Juvenil o Sub-18           (nascuts a partir de l’any 2000 i 2001).

2.    Participants

El torneig és obert a tots els participants de clubs i escoles del Vallès Occidental que tinguin llicència federativa en vigor per a l’any 2018.

Podran participar tots els esportistes en la categoria que els correspon per l’any de naixement.

Amb la finalitat de que el torneig sigui vàlid per l’obtenció d’elo català, i sigui fase prèvia dels Campionats de Catalunya d’Edats de la FCE, els participants hauran de tramitar la llicència federativa corresponent. Per als jugadors que no pertanyin a un Club d’Escacs, l’associació de clubs tramitarà una llicència pont a través de la FCE que no tindrà cap cost per a ells.

Per tant, és imprescindible per poder formalitzar la inscripció la tramitació de la llicència de la Federació Catalana d’Escacs.

3.  Data i llocs de celebració

S’iniciarà la competició el dissabte, dia 13 de Gener a les 16:30 hores. La resta de rondes es jugaran el dissabtes 20 i 27 de Gener, 3,17, i 24  de Febrer.

El dia 10 de Febrer serà jornada de descans (Carnestoltes)

Calendari de joc:

13 i 20 de Gener: Locals de l’Associació de Veïns Sant Ramon (C. Santa Maria, 17) i eventualment de la Penya d’Escacs Cerdanyola (C. Sant Ramon,180) a Cerdanyola del Vallès

27 de Gener: Centre Can Balsach (Ctra. Prats de Lluçanès, 2) a Sabadell

3 de Febrer: IES Lluís Companys (C. de l’Estació, 7) a Ripollet

17 i 24 de febrer: Locals de l’Associació de Veïns Sant Ramon (C. Santa Maria, 17) i eventualment de la Penya d’Escacs Cerdanyola (C. Sant Ramon,180) a Cerdanyola del Vallès.

 

4.    Inscripcions

La data límit d’inscripció (per poder ésser aparellat a la primera ronda) és el dia 11 de Gener de 2018, a les 19 hores . Les inscripcions rebudes després d’aquesta data i fins al 17 de Gener a les 20 hores entraran a l’aparellament de la segona ronda. Passat aquest dia límit no podrà entrar a participar cap altre esportista.

Les inscripcions es realitzaran per e-mail amb la inscripció dels esportistes amb dades personals  i enviades per correu electrònic a cgimenez1986@gmail.com. Per seguretat es prega enviar còpia a garsaball2@gmail.com. Es confirmarà la rebuda de la inscripció.

El preu de la inscripció serà de 12 € per a cada participant. El pagament es realitzarà en efectiu durant la primera ronda.

5.    Sistema de competició

La competició serà única per a cada categoria (mixta).

Es jugarà, preferentment, pel sistema suís basat en valoració (holandès) a 6 rondes. En funció del nombre d’inscrits, l’organització podrà optar per un altre sistema de competició o nombre de rondes més adient.

Els aparellaments es realitzaran amb l’ajut del programa SWISS MANAGER. El rànquing inicial es farà per elo català.

Es jugarà els dissabtes a la tarda a partir de les 16:30 hores.

Si un jugador no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o per escrit, al mateix correu de la inscripció (cgimenez1986@gmail.com), el dimecres a les 20 hores.

Els aparellaments es publicaran el mateix dimecres a partir de les 21 hores.

Els jugadors que no es presentin sense justificació a la primera ronda, o a dues encara que no siguin consecutives, seran eliminats del torneig.

6.    Ritme de joc

El ritme de joc per a les categories sub-8 i sub-10 serà de 75 minuts a caiguda de bandera, sense increment. A les restants categories serà de 90 minuts amb un increment de 30 segons per jugada per a cada jugador/a.

El temps per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’hora programada per a l’inici de la ronda.

7.    Puntuacions

La puntuació per partida serà la següent:         

 guanyada   1 punt      taules   0,5 punts      perduda   0 punts

8.    Desempats

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició en sistema suís, es resoldrà :

1r  Buchholz mitjà (aplicant ajustament FIDE-Mètode oponent virtual).

2n Buchholz total (aplicant ajustament FIDE-Mètode oponent virtual).

3r  Pel promig elo dels adversaris dels jugadors empatats .

4t  Pel resultat particular dels escaquistes empatats.

5è Pel sistema progressiu acumulat fins les últimes conseqüències.

6è Per sorteig

 

En cas que el format de competició no sigui sistema suís, l’àrbitre principal decidirà quin és el sistema de desempat més adient.

9.    Àrbitres

L’àrbitre principal serà Carlos Giménez Cañadas (AI), mentre que l’àrbitre adjunta serà Mireia Ramón (AC)

10. Director del Torneig

El director del torneig serà el Sr. Jaume Grau Garsaball (AN)

11.    Organització

El torneig està organitzat per l’agrupació que s’ha format dels Clubs d’Escacs del Vallès Occidental.

12.  Classificacions

És classificatori per a la FINAL DE CATALUNYA D’EDATS de la FCE del 2018  en les categories Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14,  Sub-16 i Sub-18, segons s’estableix en les circulars publicades per la FCE al respecte.

13.  Premis

L’entrega de premis serà l’últim dia de competició, el dia 24 de Febrer. Hi haurà premis per als 3 primers classificats de la general i a la millor fèmina de cada categoria. 

Hi haurà un premi de participació per a tots aquells jugadors que acabin la competició.

14.  Comitè d’Apel·lació

El Comitè d’apel·lació estarà format pels membres de l’Agrupació, abstenint-se segons el cas els clubs d’esportistes implicats. La composició del Comitè d’Apel·lació es comunicarà al començament de la competició. Qualsevol litigi que es presenti serà resolt, en primera instància, per l’àrbitre principal o el director del torneig (exclusivament per temes no reglamentaris) i, en segona instància i a petició de l’interessat, pel Comitè de Competició.

Les reclamacions a aquest comitè s’hauran de presentar per escrit, com a màxim, una hora després de la finalització de la ronda objecte de reclamació. Les decisions del Comitè de Competició seran definitives i inapel·lables. Es posarà el full de reclamació de la FCE a disposició d’interessats.

15.  Delegats i acompanyants

Es lliurarà una acreditació per poder estar a la sala a un representant de cada club participant. L’organització es reserva el dret de lliurar acreditacions addicionals en funció de necessitats especials (organització, premsa, etc.)

Els acompanyants podran romandre a la sala fins a 5 minuts abans de començar la ronda i fer fotografies sempre amb el permís de l’organització. Els jugadors, un cop finalitzin la partida, seran considerats espectadors i hauran d’abandonar la sala.

16.  Dispositius electrònics

D’acord amb les Lleis dels Escacs de la FIDE, els jugadors hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre dispositiu de comunicació completament desconnectat. Si es detecta que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu d’electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que un dispositiu sigui d’un jugador, l’àrbitre podrà sancionar al jugador, amb sancions que aniran des de l’amonestació fins a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com per exemple, la reincidència).

Si un delegat fa ús d’un dispositiu electrònic sense autorització de l’àrbitre o emet un soroll dins de la sala, li serà retirada l’acreditació i no podrà tornar a entrar a la sala durant aquest dia.

17. Altres

Durant totes les fases, per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, i FEDA-FIDE.

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part dels jugadors participants, d’aquestes bases.

Vallès Occidental, 21 Desembre de 2017