Bases del 2º torneig tot llampec.

Hora : 21:30 

( 21:20 . presentació dels jugadors)

Dies 3 febrer ,28 abril , 30 juny (temps: 3 minuts + 2 segons d´increment) .

Dia 10 març , 26 Maig ( temps : 5 minuts finish)

Rondes : 9 ( menys de 20 participants seran 8 rondes ) 

Després de la 5ª ronda descans de 15 minuts
Elo català . el que no el tingui es sumarà 100 punts al fide . 

Ranquig inicial elo català

COMITÉ DE COMPETICIÓ- Estarà format per 3 participants escollits entre ells mateixos. 

Les seves decisions seran inapel·lables. Naturalment si algun participant és àrbitre, podrà assessorar al comitè si ho desitja.

Premis :
1º :35% de la inscripció 
2º :25% “ “ “ 
3º : 15% “ “ “

Tram únic .

- 1º : 0 a 2099. 1º10% de inscripció

- 2º : 0 a 2099 . 2º 5% de inscripció

- premis no acumulables .

- S’utilitzarà el programa swiss manager per fer el torneig , els desempats es faran per sorteig